TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

2018 YILI YAZ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Her yıl olduğu gibi “Devamlı Emirler” kapsamındaki Yaz Emniyet Tedbirleri, artan faaliyetlerimiz çerçevesinde THSF Uçuş ve Yer Emniyet Denetleme Değerlendirme Kurulu tarafından güncellenerek, sezon öncesi tüm sporcularımızın dikkatine sunulmuştur.

2. Ülkemizde geniş yelpazeye yayılan spor faaliyetlerimizde resmi ve sivil otoriterlerce yazılmış kurallar üzerine taviz verilmemekte, takımdaşlık ve koordinasyon sürekli sağlanmaktadır. Federasyonumuz, birçok havacılık branşını bünyesinde barındıran, havacılık risk yönetimini doğasında yaşatan ve başkalarının da hayati sorumluğunu göz önünde bulunduran bir çalışma tarzı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Önümüzdeki günlerde meteorolojik hava şartlarının sıcaklığa bağlı olarak ani değişiklik göstereceğinden, hava ve yer unsurlarının potansiyel risk oluşturacağı değerlendirilmekte ve genel kabul görmüş emniyet usullerinin yanı sıra aşağıda belirtilen hatırlatıcı hususlara dikkat edilmesinin tüm havacılık branşlarımıza katkı sağlayacağı kıymetlendirilmektedir.

Bu nedenle;

a. Artan hava sıcaklığı insan sağlığı, hava aracı ve teçhizatlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Hava sıcaklığı optimal değerden dayanılabilir en yüksek değere doğru yükseldikçe insan üzerinde,

(1) Fiziksel ve psikolojik yorgunluk,

(2) Bıkkınlık,

(3) Bitkinlik,

(4) Dikkat dağınıklığı,

(5) Bellek zafiyeti ve refleks azalmaları olarak ortaya çıkmakta olup, bu etkenlerden hava ve yer kazalarına sebebiyet verebileceğinden faaliyetlerin icra safhalarında daha dikkatli olunmasının,

b. Zihinsel ve bedensel olarak uçuşa/atlayışa hazır olmayan sporcuların bu icradan muafiyetinin sağlanmasının,

c. Mevsim şartlarına uygun gerekli teçhizatların kullanılmasının,

d. Yüksek hava sıcaklıklarının hava araçları performansını etkileyeceğinden meteoroloji faktörünün yapılacak faaliyete yönelik yorumlanmasının ve meteorolojik verilerin dikkatle takip edilerek, önlemlerin önceden alınmasının,

e. Uçuş/atlayış yapan sporcuların, uçuş/atlayış el kitapları, standart uçuş/atlayış usulleri, meydan talimatları, ulusal ve uluslararası uçuş kuralları, kullanılan hava aracı manueli doğrultusunda limitlerin iyi bilinmesinin ve eksik yönlerin giderilmesi için tedbirlerin alınmasının,

f. Alkol kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri özellikle hassasiyet gerektiren eylemleri kognotif (bilinç) fonksiyonlarını bozarak uçuş emniyetini tehdit etmesi ve çok sayıda uçuş kazasında aktif rol göstermesinden dolayı ilgili mevzuat ve talimat yönünde hareket edilmesinin,

g. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle buharlaşmanın fazla olduğu durumlar göz önüne alınarak hava ve ikmal araçlarına ikmal yapıldığı sırada statik elektriklenmeye karşı topraklama önlemlerinin alınarak ihmal edilmemesinin,

h. Bazı kuş türlerinin yaz aylarında göç etmeleri nedeniyle olası kuş çarpma kazalarına karşı uçuş/atlayış yapılan bölgelerde gerekli güvenlik tedbirlerin alınması için uyarıların yapılarak bilgilendirilmesi,

ı. Hava araçlarına yönelik bulundurulan özellikle ilk yardım kiti ile yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin aksatılmaması,

i. Yayınlanan ve yürürlükte olan notam'ların ve takip edilecek usullerin bilinmesinin,

j. Faaliyet alanlarımızda yangın aracı ve ambulans bulundurma zorunluluğu bulunan branşlar için yer ekibi gereksinimleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin,

k. Hava ve yer araçlarının bakım ve yakıt ikmali yapıldığı sahalarda sigara içilmemesinin,

l. 2920 Sayılı Havacılık Kanunu gereğince, rapor edilmesi gereken hava ve yer olaylarının ilgili mevzuat uyarınca zamanında rapor edilmesi ve hükümlerine riayet edilmesinin,

m. Tüm branş başkanlarının; kendi faaliyet alanlarındaki gelişmeleri takip etmesinin, üretici yada genel kurallar hususundaki revizyonları, federasyonumuz bünyesinde bülten şeklinde yayınlatmalarının,

n. Uçuş ve Yer Emniyet Sistemimizin temel değer ve kalitesi ile sürekliliğinin sağlanması hususunda azami hassasiyet gösterilmesinin, önemli rol teşkil edeceği kıymetlendirilmiştir.

3. Yaz şartları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini teminen yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli hassasiyetin göstermesini ve uçuş ve yer emniyetini göz ardı etmeyen tüm sporcularımıza "Emniyetli Uçuş ve Atlayışlar" dileriz.

Ayhan AKYOL (Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

M.Orhan Gökür ÖZÜN (Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

Ersel ÖZKAN (Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

Mehmet UÇKAÇ (Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Bşk.Yrd.)

Selim KOÇKAN (Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Bşk.)

Spor İl Müdürlüklerine
Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna