T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı

2019-2020 YILI KIŞ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Bilindiği üzere; geniş yelpazeye yayılan Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyetlerimizde, Resmi ve Sivil Otoritelerce yazılmış kurallar üzerine taviz verilmemekte, takımdaşlık ve koordinasyon sürekli tutulmaktadır. Birçok havacılık branşını bünyesinde barındıran ve birbirinin ayrılmaz parçası olma özelliğine sahip olan yapımız nedeniyle, havacılık risk yönetimini doğasında yaşatan ve başkalarının yaşam sorumluluğunu da alan bir çalışma tarzımız bulunmaktadır. Bu bağlamda, yaz mevsimi boyunca icra edilen faaliyetlerimiz genel olarak hava şartlarının müsait olduğu bir ortamda icra edilmiştir. Ancak; kış mevsimi, uçuş/atlayış ve yer emniyetini olumsuz yönde etkileyeceğinden, faaliyetlerin daha emniyetli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla, genel kabul görmüş emniyet usullerinin yanı sıra aşağıda verilen hatırlatıcı hususlara dikkat edilmesinin, tüm havacılık branşlarımıza katkı sağlayacağı kıymetlendirilmektedir.

2. Bu doğrultuda;

 • Uçucu/Atlayıcıların, faaliyetler öncesi brifinglerinde muhtemel kötü hava şartlarındaki hareket tarzı hakkında bilgi vermelerini ve meteorolojik verilerin dikkatle takip edilerek, önlemlerin önceden alınmasının,

 • Soğuk havanın havacılık faaliyetlerimizde insan fizyolojisi üzerine etkilerinin, uçucu/atlayıcı ve yer ekiplerince eksiksiz bilinmesinin,

 • Yer ve havadaki buzlanma nedenleri, çeşitleri ile buzlanmaya karşı alınacak her türlü emniyet tedbirlerinin bilinmesi ve bilgilendirilmesi, ayrıca buzlanma seviyeleri konusunda bilgi sahibi olunmasının,

 • Mevsim şartlarına göre uygun teçhizatların kullanılmasının,

 • Hava araçlarının uçuş öncesi kontrollerinde acele edilmemesi, soğuk havanın etkisi ile contaların büzülmesi, boruların çekilmesi nedeniyle hidrolik kaçaklarının meydana geleceği dikkate alınarak, daha dikkatli olunması hususunda hassas davranılması,

 • Kış mevsiminin bakım çalışanları üzerindeki olumsuzluklarına binaen, bakım çalışanlarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasının,

 • Şiddetli rüzgar ve fırtına ihbarı alındığında gerekli uyarıların yapılması ve özellikle hava araçlarının yer emniyeti konusunda temkinli olunmasının,

 • Alkol kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri özellikle hassasiyet gerektiren eylemleri kognotif (bilinç) fonksiyonlarını bozarak uçuş emniyetini tehdit etmesi ve çok sayıda uçuş kazasında aktif rol göstermesinden dolayı, ilgili mevzuat ve talimat yönünde hareket edilmesinin ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin,

  • Yayınlanan ve yürürlükte olan notam' ların ve takip edilecek usullerin bilinmesinin,

 • Hava ve yer araçlarının bakım ve yakıt ikmali yapıldığı sahalarda sigara içilmemesinin,

 • 2920 Sayılı Havacılık Kanunu gereğince, rapor edilmesi gereken hava ve yer olaylarının T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne zamanında rapor edilmesi ve hükümlerine riayet edilmesinin,

 • Uçuş/atlayış yapan sporcuların, uçuş/atlayış el kitapları, standart uçuş/atlayış usulleri, meydan talimatları, ulusal ve uluslararası uçuş kuralları, kullanılan hava aracı manueli doğrultusunda limitlerin iyi bilinmesinin ve eksik yönlerin giderilmesi için tedbirlerin alınmasının,

 • Tüm branş başkanlarının; kendi faaliyet alanlarındaki gelişmeleri takip etmesinin, üretici yada genel kurallar hususunda var ise revize konular, bunları federasyonumuz bünyesinde bülten şeklinde yayınlatmalarının,

 • Emniyetin koordineli bir şekilde idare edilmesi, doğmuş veya doğabilecek risk unsurlarının önceden tespit edilerek, söz konusu risklerin bertaraf edilmesi ve kazaların asgari seviyeye indirilmesi için sürekli gayret ve çaba içerisinde olunmasının,

 • Uçuş ve Yer Emniyet Sistemimizin temel değer ve kalitesi ile sürekliliğinin sağlanması hususunda azami hassasiyet gösterilmesinin, önemli rol teşkil edeceği aşikardır.

3. Kış şartları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini teminen yukarıda belirtilen hususlarla ilgili, gerekli hassasiyetin göstermesini arz/rica eder, emniyetli uçuş ve atlayışlar dilerim.

Ayhan AKYOL

M.Orhan Gökür ÖZÜN

Ufuk EROL

Halil ÖZTÜRK

Bora KARAOĞLU

Ersel ÖZKAN

Mehmet UÇKAÇ

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Üyesi)

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Bşk.Yrd.)

(Uçş.ve Yer Emn.Dent.Değ.Krl.Bşk.)

 

 

Ahmet Çağrı ÖZER

THSF Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine

 

 

Bilgi:

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne

- Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna