image-title

Dünya genelinde sağlık tehdidi oluşturan Korona Virüs kaynaklı olası risklerin önlenmesi adına Gençlik ve Spor Bakanlığı kararı ile ligi olan branşlar hariç tüm müsabakalar ikinci bir  açıklamaya kadar durdurulmuştur.