Hava Parkı: Sportif havacılığın gelişmesi, hava parklarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Denizli, Adana, Çanakkale, Ankara, Antalya, Sakarya, Edremit bölgelerinde kurulması planlanan hava parkları, ülkemiz havacılığı için büyük önem taşımaktadır.Bölgeler, sportif havacılığın tüm branşlarına hizmet edecek özellikte seçilmiştir.Ülkemiz genelinde hava parklarının oluşturulması için bütün projeler değerlendirilmeye devam etmektedir.

Yönerge ve Talimatlar: Branşlarımıza ait yönerge ve talimatlar dünya ve SHGM standartları baz alınarak yenilenmiştir. Son düzenlemelere takiben sitemizde paylaşılacaktır.

Türk Hava Kuvvetleri ile iş birliği: Geleceğimizin teminatı gençlerimize havacılığı sevdirmek, onları gökyüzü ile tanıştırmak için Hava Kuvvetlerimiz ile yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.

Kulüpler: Üniversitelerde kurulan kulüpler sportif havacılığın gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Federasyon olarak her zaman üniversiteli arkadaşlarımıza bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, her türlü etkinliklerinde desteklemeye devam edeceğiz.

Yarışmalar: Ulusal & uluslararası yarışmaların yapılması ve sporcuların katılımının sağlanması için tüm olanaklar sunulmaya devam edecektir.

Milli takım: Yarışma sonuçları ve kurallar dahilinde Federasyonumuz tarafından belirlenen Milli takımlarımızı her türlü yurtdışı organizasyonlara ve yarışmalara göndermeye devam edeceğiz.

Hakem: Ulusal ve uluslararası yarışmalar için yeterli hakemin olmaması sektörü sıkıntıya sokmaktadır. Her branş için hakem yetiştirilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Hava Ralli: Hava araçları ile önceden belirlenmiş bölge veya şehirlere uçulması ile gerçekleşen bir etkinliktir. Bu etkinliğin genel havacılık bünyesindeki hava araçları, gyrocopter, microlight , ultralight ve paramotor ile yapılabilmesi için gerekli olanaklar sağlanacaktır.

Rekor Uçuşları: Federasyon olarak sesimizi duyurmak, ülkemiz havacılık sporunun geliştiğini göstermek için çeşitli organizasyonlar planlamaktayız. Gyrocopter ile gerçekleşen Türkiye- Kıbrıs uçuşuna benzer faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz.

Gösteri Uçuşları: Faaliyetlerimizi tanıtmak ve sportif havacılığın, havacılıkta önemli bir yeri kapladığını göstermek için bu tür faaliyetelere gerekli destekler verilecektir

Kayıtlı Sporcular: Federasyona kayıtlı olan sporcuların internet ortamında takip edilebilmesi ve branşlara ait güncel sayıların gözlemlenmesi için alt yapı oluşturulmuştur.

Şahıs Sigortası: Sporcularımızın 3. Şahıs sigortasını yaptırmadaki sıkıntılarının çözülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Kontrollü Hava Sahası: Sporcularımızın rahat ve güvenli ortamda uçuş yapabilmesi için güvenli bir hava sahası oluşturulması gerekmektedir. Bu hava sahası SHGM ve DHMİ ile görüşülerek belirlenecek, diğer hava araçlarının bu sahaya kontrolsüz şekilde girmesi engellenecektir.

Malzeme İthalatı: Havacılık sporunun her kesim tarafından yapılabilmesi için ulaşılabilir ve kolay alınabilir olması gerekmektedir. Bu sebeple, yurt dışından alınacak hava araçlarının ve yedek malzemelerinin gümrüksüz satın alınabilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır.

Malzeme Yorgunluğu ve Bakım: Hava sporlarında kullanılan araçların kontrollerinin ve bakımının standart ölçülerde yapılmıyor olması kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun disiplin altına alınıp, gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu tesislerin kurulumu için görüşmeler devam etmektedir.

Federasyon Malzeme Alımı: Federasyon çatısı altında her sporcumuzun ücretsiz olarak kullanabileceği uçuş ekipmanlarının alımı ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacaktır. Bu ekipmanlar, kullanılacak olan bölgedeki Gençlik Spor il Müdürlüğü’nde ve Ankara Gençlik Spor Genel Merkezinde kayıtlı tutulacaktır.

Acil Durum Eylem Planı: Sporcularımızın uçuş yaptığı bölgelerde oluşabilecek herhangi bir kaza/ kırım durumunda önceden hazırlanan ‘Acil Durum Eylem Planı’ ile gerekli yerlere bilgi verilerek, gerekli yardım sağlanacaktır.

E-Learning (Uzaktan Eğitim): Sporcularımızın belirli zamanlarda eğitim tekrarı yapması için branş sorumluları tarafından hazırlanan eğitim tekrarı/ hatırlatması sporcularla paylaşılacaktır. E-Learning internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Olay Raporlama: Sporcularımız uçuş esnasında yaşamış oldukları olumsuz deneyim veya kaza/ kırımları başka bir sporcunun yaşamaması için paylaştıkları bir platform oluşturulacaktır. Bu platform federasyon internet sitesinde yer alacaktır.

İl Temsilcilikleri: Federasyonumuzu, sporcularımıza ve sporcu adaylarına yakınlaştırabilmemiz için her şehirden il temsilcisi belirlememiz gerekmektedir. İl temsilcilerimiz havacılıkta tecrübeli, vizyona sahip, bulundukları şehirde havacılık aktivitesi yapabilecek yetilere sahip kişilerden oluşacaktır.

Uçuş Start Amiri: Federasyon yönetimindeki uçuş bölgesindeki uçuşların güvenli şekilde yapılabilmesi için uçuşları takip eden, sporcuların hatalı hareketlerini zamanında müdahale eden, olumsuz hava şartlarında uçuşu iptal eden kişi görevli olarak bulunacaktır.

Sosyal Sorumluluk: Belirli aralıklarla düzenleyeceğimiz ‘engelsiz uçuş’ adı altındaki organizasyonlar ile engelli vatandaşlarımızın uçurulmasını sağlayacağız.

Arama & Kurtarma: Arama kurtarmada görevli olan arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğimiz proje Türkiye’de bir ilk olacak. Gyrocopter, microlight, paramotor ve multicopterin kullanılması ile büyük sonuçların alınacağına inanıyoruz. Federasyon pilotları gönüllülük esasına göre projeye katkı sağlayacaklar. Yerel yönetimlerin hava araçlarını satın almasıyla arama&kurtarma daha etkin bir duruma gelecektir.

SMS sisteminin sportif havacılıkta kurulması: Havacılık güvenliğini üst düzeyde tutabilmek için her türlü riskin belirlenmesi ve gerekli önlemin alınması sağlanacaktır..

Bakanlığa ait tesislerin kullanılması: Gençlik spor bakanlığına ait olan tesislerin müsaitliğine göre havacılık ile aktivitelerde kullanım hakkı sağlanacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışındaki branş toplantı ve faaliyetlere federasyon bütçesi ile katılımın sağlanması: Sektörümüzün hızla ilerlemesi ve gelişmelere ayak uydurabilmesi için yurt dışındaki organizasyonlara ve toplantılara katılınması gerekmektedir. Branş sorumlularının yapacağı istek doğrultusunda gerekli bütçe sağlanacaktır.